Jadual Kerja Dan Senarai Semak Tugasan Sejarah PT3 2014 | - Blog Hanz -
Breaking News
recent

Jadual Kerja Dan Senarai Semak Tugasan Sejarah PT3 2014

Jadual Kerja Dan Senarai Semak Tugasan Sejarah PT3 2014 

 Objektif kajian 

Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum
Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini
Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini
Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia 

 Menetapkan kaedah kajian 

Membaca akhbar tempatan
Merujuk buku teks atau rujukan
Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan

 Menetapkan tajuk – perpaduan kaum di Malaysia
 Menyediakan kerangka kasar penulisan

Kerangka awal

Tajuk rencana
Nama penulis
Isi kandungan
Pengenalan isu perpaduan secara umum

Kepentingan perpaduan kaum

Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum

Cabaran mengekalkan perpaduan kaum

Langkah untuk mengekalkan dan menetapkan perpaduan kaum di Malaysia

Membuat rumusan

Meletakkan rujukan

Tarikh
Huraian

Mendengar taklimat daripada guru

Membuat rujukan lanjut ke laman web kementerian Pendidikan/ LPM

Bertanya guru untuk mengenalpasti tugasan

Menentukan tajuk tugasan

Membuat kajian perpustakaan

Membuat kajian internet

Membuat kerangka kasar

Merujuk guru tentang huraian tugasan

Membuat draf akhir

Menulis rencana ikut format

Menyemak tugasan

Menghantar laporanAlso See and Read This : READ MORE
hanz

hanz

No comments:

Post a Comment

Related

Powered by Blogger.