Draf Perancangan Dan Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014 | - Blog Hanz -
Breaking News
recent

Draf Perancangan Dan Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014

Draf awal/ kerangka /proses awal ( kena buat dan hantar kepada cikgu ) yang ini 30 markah

Jadual kerja

1. Objektif kajian

·         Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum
·         Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini
·         Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini
·         Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia
2. Menetapkan kaedah kajian
·         Membaca akhbar tempatan
·         Merujuk buku teks atau rujukan
·         Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan

3. Menetapkan tajuk – perpaduan kaum di Malaysia

4. Menyediakan kerangka kasar penulisan

Kerangka awal

a. Tajuk rencana- Perpaduan kaum di  negara ini
b. Nama penulis – nama awak
c. Isi kandungan

Pengenalan isu perpaduan secara umum
Dasar pecah dan perintah British
Sistem pendidikan zaman british
Pendudukan Jepun
Peristiwa 13 Mei

Kepentingan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja)
-          mewujudkan masyarakat harmoni dan aman
-          memelihara kedaulatan Negara
-          mewujudkan perasaan cinta kepada Negara/ patriotism
-          meningkatkan imej Negara di mata dunia
-          membangunkan ekonomi negara
-          mengekalkan kestabilan politik
-          membina masyarakat yang saling menghormati

Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )
Peristiwa 13 mei
Sistem pendidikan penjajah
Penubuhan parti politik
Isu perkauman ( bahasa , budaya , pendidikan , agama , kerakyatan
Dasar pebdidikan kebangsaan


Cabaran mengekalkan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )
kewujudan pelbagai aliran sekolah
- parti politik berasaskan kaum
- kesan dasar penjajahan british
Sikap individulistik dalam masyarakat
Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif
Campurtangan kuasa luar


Langkah untuk mengekalkan dan menetapkan perpaduan kaum di Malaysia ( huraikan 3 aja )
Kempen kerajaan
Program RIMUP
Gotong royong
Rumah terbuka
Sambutan perayaan
Program sukan
Slogan I Malaysia
Aktiviti kokurikulum

Membuat rumusan
-          Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin
-          Berdasarkan peristiwa sejarah lama (  ) kita wajar ........
-          Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara

Meletakkan rujukan
Akhbar
Buku- Buku teks sejarah tingkatan 3 , KPM, DBP , 2007, KL
Majalah
Internet

Pelaksanaan kerja

Bil
Tarikh
Huraian/ perkara/ aktiviti
Catatan
1
30/6/2014
Mendengar taklimat daripada guru

2

Membuat rujukan lanjut ke laman web kementerian Pendidikan/ LPM


3

Bertanya guru untuk mengenalpasti tugasan

4

Menentukan tajuk tugasan

5

Membuat kajian perpustakaan

6

Membuat kajian internet

7

Membuat kerangka kasar

8

Merujuk guru tentang huraian tugasan

9

Membuat draf akhir

10
15/7/2014
Menulis rencana ikut format

11
16/7/2014
Menyemak tugasan

12
17/7/2014
Menghantar laporan


Also See and Read This : READ MORE
hanz

hanz

1 comment:

Related

Powered by Blogger.